Проект за изследване на приложимостта на уеб технологиите за лични цели.

ЗА COMPANYCONTACTS.INFO

COMPANYCONTACTS.INFO е продукт на ............... Системата е изградена от две части: свободни каталози, достъпни за всеки интернет потребител и оперативна част, достъпна за регистрирани потребители. Проектът е базиран на OPEN SOURCE технологии PHP, MYSQL и JQUERY. Програмната част е изпълнена изцяло от екипа на COMPANYCONTACTS.INFO, освен в случаите на използване на готови общодостъпни PLUGINs.


начало за нас контакти условия за ползване препоръчай
! Системата е в процес на разработване !