Проект за изследване на приложимостта на уеб технологиите за лични цели.

форма за препоръка проверка на точките класация
Форма за препоръка:
Ел.Поща на получателя:
Вашето име:
Вашата ел.поща:
ЕИК на вашата фирма:
Съобщение:
Запознах се с условията на програмата !
Антиспам код:*
Условия за програмата "Препоръчай и спечели безплатна реклама":
  Цел:
 • Целта на програмата е популяризиране на сайта www.companycontacts.info, чрез изпращане на препоръки през ел.поща на ваши познати, приятели или колеги и партньори.
  Защо да го правите ?
 • С изпращането на препоръка, тя се регистрира в базата данни с препоръки и натрупва точки на "сметката" на посочената от вас фирма.
 • При натрупване на достатъчен брой точки в "сметката" на дадена фирма, вие можете да ги размените срещу промоционална награда - безплатна реклама в сайта www.companycontacts.info за определен период, според настоящите условия на програмата.
  За валидна се счита всяка препоръка, която отговаря на следните условия:
 • 1. Препоръката е изпратена чрез коректно попълнена форма за препоръка.
 • 2. Ел.пощи са реално съществуващи и цитираният ЕИК е на реално съществуваща фирма, които е регистрирана в Търговския регистър на България и не е обявена в процедура по ликвидация или несъстоятелност.
 • 3. Ел.поща на получателя на препоръката НЕ Е регистриран вече във ФР(фирмен регистър на CCI - виж условия за ползване на сайта)
 • 4. Ел.поща на получателя на препоръката НЕ Е посочен в съществуваща заявка за регистрация на фирма.
 • 5. Ел.поща на получателя не е регистрирана вече на "сметката" на вашата фирма.
 • 6. Препоръката е получила статус "получена" след потвърждението от страна на получателя й чрез посещаване на връзката за потвърждение и попълване на формата за потвърждение.
  Малко разяснения по условията за валидност на препоръката:
 • Всеки път в който изпратите препоръка системата проверява съответствието и по условията за валидност и ви връща съобщение.
 • В случай на несъответствие по някоя от условията за валидност системата ще ви върне съобщение за причината за нерегистриране на препоръката
 • В случай на успешно изпращане и регистриране на препоръката системата ще ви върне съобщение за това съдържащо информация за броя на успешно регистрираните и получени препоръки по "сметката" на съответната фирма и броя на натрупаните неизползвани до момента точки.
  Как се натрупват точките ?
 • За всяка потвърдена препоръка системата ви дава 5т.
  Награди:
 • Срещу събрани 50 бр точки за един ЕИК фирмата може да получи безплатен рекламен баннер размер 250х50px за 24 часа на началната страница на www.companycontacts.info
 • Срещу събрани 100 бр точки за един ЕИК фирмата може да получи безплатен рекламен баннер размер 250х50px за 72 часа на началната страница на www.companycontacts.info
 • Срещу събрани 150 бр точки за един ЕИК фирмата може да получи безплатен рекламен баннер размер 250х50px за 168 часа на началната страница на www.companycontacts.info
 • Как и кога ще използвате точките зависи от вас самите
  Ограничения:
 • Спечелените награди се използват последователно по реда на спечалване според съоществуващия капацитет за рекламни банери на началната страница на www.companycontacts.info
 • Рекламните банери се предоставят от фирмата спечелила наградата в подходящ за публикуване вид на файла.

начало за нас контакти условия за ползване препоръчай
! Системата е в процес на разработване !